Vyhledávání zboží Novinky

Partneři
Zde se nacházíte: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Dodací a platební podmínky
Reklamace – vrácení zboží


Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hunter-shop.cz jehož provozovatelem je
  Jaromír Hetfleiš IČ 10324861. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.hunter-shop.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři (jako adresa zákazníka, popřípadě dodací adresa).
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. o Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.hunter-shop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
III. Expediční lhůty a přeprava
 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději druhý pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo po přijetí platby (při platbě převodem).Obvyklá doba dodání je tři pracovní dny od obdržení objednávky a platbě na dobírku nebo dva až tři dny po připsání platby na účet při platbě převodem.
 • V případě objednávek ze zahraničí může dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.
 • www.hunter-shop.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě je zákazník vždy informován e-mailem nebo telefonicky.
 • Zboží odesíláme Obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den po dni odeslání po celé ČR).
 • Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, celá objednávka je pozastavena a zákazník informován emailem o přibližném možném termínu odeslání celé objednávky
IV. Poškození zboží při přepravě
 • Kupující je povinen při převzetí dodávky zboží prohlédnout její stav. Při zjištění jakéhokoli poškození obalu přepravované dodávky, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození sepsat reklamační protokol o poškození za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je nutné zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít ji jen pokud není poškozena. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Veškeré přepravované zboží je pojištěno přepravní společností. Poškození zboží nahlášené po podpisu dodacího listu kde kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci neporušenost dodaného zboží nebude brát zřetel.
V. Nedoručené zásilky
 • Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do 7 dnů od odeslání zprávy.
 • Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, bude k celkové ceně zásilky znovu přičteno poštovné ČR - 155,- Kč (v případě objednávky bez předchozího poštovného bude tentokráte zaúčtováno.)
 • Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme.
VI. Prodeje s omezením
  Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18-ti let. Jedná se o následující skupiny zboží:

 • zbraně kategorie D (plynovky, vzduchovky…)
 • munice kategorie D (nábojky do plynových zbraní, diabolky)
 • pyrotechnické prostředky (efektové rakety do plynovek) atp.)
 • sebeobranné prostředky (paralyzery, sebeobranné spreje)

 • Bez splnění výše uvedené podmínky - 18 let - nemůže být objednávka obsahující kterýkoliv z výše uvedených typů zboží vyřízena a bude stornována.
 • Veškeré dodatečně poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno podle ustanovení uvedených v odstavci Ochrana osobních údajů.

VlI. Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny www.hunter-shop.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Dodací a platební podmínky
  Zboží je zasíláno standardně po České republice, do jiných zemí pouze po domluvě a dohodě se zákazníkem o způsobu platby a výši poštovného.

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno v nejkratším možném čase po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo po přijetí platby (při platbě převodem). Obvyklá doba dodání je tři pracovní dny od obdržení objednávky a platbě na dobírku nebo dva až tři dny po připsání platby na účet při platbě převodem.

 • V případě objednávek ze zahraničí může dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.

 • www.hunter-shop.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě je zákazník vždy informován e-mailem nebo telefonicky.

 • Zboží odesíláme Obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den po dni odeslání po celé ČR).

 • Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, celá objednávka je pozastavena a zákazník informován emailem o přibližném možném termínu odeslání celé objednávky

 • V současné době zasíláme po České republice zboží Českou poštou – Obchodním balíkem.Zákazník má možnost zvolit si platbu převodem z účtu nebo na dobírku.

 • Balné+poštovné+doběrečné pro Českou republiku je účtováno v hodnotě 165,-Kč s DPH

 • Balné+poštovné pří platbě předem na účet pro Českou republiku je účtováno v hodnotě 133,-Kč s DPH

 • Objednané zboží zákazníky ze Slovenska nelze zaslat na dobírku pouze po úhradě celé částky na účet předem.

 • Balné+poštovné pro Slovenskou republiku je účtováno v hodnotě 255,-Kč s DPH a zboží je odesíláno ihned po připsání celé částky na účet.

 • Při platbě převodem z jiné banky nebo Slovenské spořitelny je k poštovnému připočítán fixní poplatek za bankovní převod 150,- Kč - tuto částku si strhává z připsané platby banka.

 • Při platbě vkladem na slovenské pobočce ČSOB se již neúčtují žádné další poplatky k částce za zboží a dopravu.


 • Údaje pro převod ze zahraničí

  Jméno majitele účtu: Jaromír Hetfleiš
  Jméno banky: ČSOB
  Kód banky: 0300
  číslo úctu: 219644302
  BIC banky: CEKOCZPP
  IBAN banky. CZ79 0300 0000 0002 1964 4302
  Variabilní symbol: číslo objednávky
  Doporučuji přímý vklad na účet v ČSOB na slovenské pobočce.

  Česká pošta je od 1.4.2011 plátce DPHReklamace – vrácení zboží
 • Vrácení zboží spotřebitelem je možné v souladu s novým reklamačním řádem platným od 1.1.2014 dle kterého je prodávající povinen informovat kupujícího o možnosti vrácení zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zásilky.
 • Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele
 • Peníze za vrácené zboží jsou zasílány pouze na účet z důvodu přesné evidence uhrazených zásilek a pohybu finančních prostředků za zboží v účetnictví.
Důležité upozornění! Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky
 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně oiriginálních obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • V záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje)
 • 14-ti denní lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na testování zboží, čímž by byly porušeny podmínky pro vrácení zboží, ale na to aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním a právním řádem platným v České republice.
 • Reklamace zaslaná v neoriginálním obalu musí být zabalena tak,aby byla vyloučena možnost poškození zboží během přepravy.
ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU,POKUD TAK UČINÍTE NEBUDE OD DOPRAVCE PŘEVZATO.


www.hunter-shop.cz


[CNW:Counter]